Vasif Namzov: “Güləş türk millətinin savaş hazırlılıqları öncəsi hazırlaşdığı bir təlim kimi ortaya çıxmış, daha sonra bir idman mədəniyyətinə çevrilmişdir.

Vasif Namzov: “Güləş türk millətinin savaş hazırlılıqları öncəsi hazırlaşdığı bir təlim kimi ortaya çıxmış, daha sonra bir idman mədəniyyətinə çevrilmişdir.